خدمات مشاوره و نظارت

شرح خدمات پروژه: خدمات مهندسی و نظارت عالیه در بخش های مکانیکی، برق، کنترل، تاسیسات، ساختمان مربوط به طرح توسعه…
شرح خدمات پروژه: خدمات مشاوره و مهندسی احداث کارخانه سیمان داراب خدمات مشاوره و مهندسی احداث سیلوی سوم سیمان کارخانه…
شرح خدمات پروژه: خدمات شناسائی و بررسی های مقدماتی و تهیه گزارش توجیهی و نقشه ها و برآوردهای مقدماتی خدمات…
شرح خدمات پروژه: خدمات مهندسی، مشاوره صنعتی، و طراحی، در بخشهای مکانیکی، برق، ابزار دقیق، کنترل و تاسیسات و همچنین…
شرح خدمات پروژه: خدمات طراحی، تهیه و ارائه نقشه های ساخت داخل Kiln hood و متعلقات سیمان خمسه خدمات طراحی…
شرح خدمات پروژه: خدمات تهیه طرح توجیهی اقتصادی (مالی و فنی) شامل بررسی وضعیت بازار اعم از داخلی و خارجی،…
شرح خدمات پروژه: خدمات مشاوره برای انجام مطالعه و تهیه طرح مقدماتی تبدیل الکتروفیلتر آسیاب مواد خام گلوله ای به…
شرح خدمات پروژه: خدمات مهندسی و مشاوره صنعتی و طراحی بخش های مکانیک، برق، ابزار دقیق، کنترل، تاسیسات، نسوزکاری و…

تماس با ما

دفترمرکزی:
تهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان راشل کوری (خ27) پلاک 20

کدپستی:1514935111

تلفنهای تماس:

88887089 -21 -98+

88887088 - 21 -98+

88795428 -21 -98+ 

فکس:88794354-21-98+

پست الکترونیک: info@EMC.ir

تمامی حقوق برای مدیریت احداث محفوظ است

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت